Klachtenregeling Esthetisch Centrum Achterhoek

Klachtenregeling Esthetisch Centrum Achterhoek

Het is belangrijk dat patiënten en bezoekers van Esthetisch Centrum Achterhoek tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek in onze kliniek, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Onze artsen en medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.

Klacht bespreken met uw behandelend arts

De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk deze te bespreken met uw behandelend arts en/of zijn assistente. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden.

Klachtencommissie Esthetisch Centrum Achterhoek

Wenst u geen gebruik te maken van een gesprek met uw behandelend arts of u bent niet tevreden met de uitkomst van het reeds gevoerde gesprek, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtenfunctionaris van Esthetisch Centrum Achterhoek. Onze onafhankelijk deskundige zal uw klacht behandelen en een besluiten of deze gegrond is. Ook heeft deze deskundige de mogelijkheid te adviseren over eventueel te nemen maatregelen. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen een maximale termijn van drie maanden.

Download →

U kunt uw klacht indienen met het hier te downloaden formulier.

U kunt uw klacht mailen naar klachtenfunctionaris@esthetischcentrumachterhoek.nl

Per post kunt u het formulier toesturen naar:

Klachtenfunctionaris Esthetisch Centrum Achterhoek

Dierenriem 38

7071 TH Ulft

Geheimhouding

Alle medewerkers van Esthetisch Centrum Achterhoek en de leden van de Klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld indien betrokkene daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven